23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program
a) (1) bekezdés szerinti adatait;
b) használatból történő kivonásának időpontját
a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

12. § Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát.

13. § (1) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (1) bekezdésétől eltérően – köteles
a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;
b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (2) bekezdésétől eltérően – köteles
a) az (1) bekezdés szerinti adatokat;
b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Kitöltési útmutató a számlázó nyomtatványhoz

SZÁMLÁZÓ  nyomtatványkitöltő program telepítése