INGATLAN JOG

Földhivatal.hu // Nemzeti Földalapkezelő Szervezet // Nemzeti Parkok

bgImg_RealEstateBuildings

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara // Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

RÉSZLETES KERESÉS: Földhivatalok

Földhivatal Igazgatási szolgáltatási díjak és teljesítési szabálya

Földhivatali keret számlaszámok

mo.hu: Hirdetmények

» Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

 1. NYOMTATVÁNYOK
 2. ILLETÉK, SZJA, ÁFA
 3. Ingatlan-nyilvántartás

  Az eljárás fogalma

  25. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás.

  (2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit (amelyet) az ingatlan-nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek, illetve aki (amely) a bejegyzés folytán jogosulttá, illetve kötelezetté válna, a feljegyzés rá nézve előnyt vagy terhet jelentene, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga vagy a javára, illetve terhére feljegyzett tény megváltozását vagy törlését eredményezné. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az eljárást kezdeményező hatóság, valamint az adatváltozást bejelentő személy is.

  Az eljárás megindítása

  26. § (1) Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy megkeresés alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba átvezetni.

  (2) A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt [1991. évi XLI. törvény 175. § (1) bek.].

  _1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

  _109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

 4. Ügyleti érték
  HUF/
  … – 300.000//
  300.001 – 5.000.000 //
  5.000.001 – 50.000.000 //
  50.000.001 – 500.000.000 //
  500.000.001 – 1.500.000.000 //
  1.500.000.001 –

“Az egyszerű adásvételről a komplex beruházásig”