Munkajog

A gazdálkodó szervezet életében a munkajogi jogviszony az egyik alapvető normacsoport. A munkaviszony létesítésétől, a teljesítésen át, a megszűnéséig számos jogot lehet gyakorolni és kötelezettséget kell teljesíteni. Mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdeke, hogy a munkaügyi folyamatok megfelelő jogi- és könyvviteli protokoll mentén, azt betartva haladjanak.

Társulásunk segíti az adott szervezethez igazodó általános- és egyedi munkaügyi folyamatok kialakítását, elkészíti a szükséges szerződéseket és a kapcsolódó okirat mintákat, jogi támogatást nyújt a jogkérdések, egyedi esetek, jogviták rendezéséhez.

Ügyköreink:

 • jognyilatkozatok, munkaügyi szabályzatok
 • munkaviszony létesítése, módosítása, megszűntetése
 • felmondás, azonnali hatályú felmondás, csoportos létszámcsökkentés
 • munkaidő, munkaidőkeret, pihenőidő, ügyelet, készenlét, szabadság
 • alapbér és bérpótlékok, távolléti díj
 • kártérítési-, megőrzési- és leltár felelősség
 • határozott idejű munkaviszony
 • munkavégzés behívás alapján
 • munkakör megosztása
 • több munkáltató által létesített munkaviszony
 • távmunkavégzés
 • bedolgozói munkaviszony
 • egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony
 • vezető állású munkavállaló
 • munkaerő-kölcsönzés
 • versenytilalmi megállapodás
 • tanulmányi szerződés
 • üzemi tanács, szakszervezet, kollektív szerződés
 • köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony
 • közalkalmazottak, köztisztviselők jogállása
 • jogorvoslat