Üzleti- és kereskedelmi jog

A gazdálkodó szervezetnek üzleti tevékenysége során számos normának kell megfelelni, jogi interakciót lefolytatni, érdeket érvényesíteni. Fontos, hogy ismerje mind az egyedi igényt, mind az üzeti és hatósági környezetet annak érdekében, hogy az általános és a szakági jogszabályoknak megfelelően alakuljon az üzletmenet.

Társulásunk teljeskörű jogi támogatást nyújt – a cégügyeken túl – az üzleti szerződéseinek kidolgozásában, projektjeinek megvalósításában, az egyedi ügyek kezelésében. Az üzleti- és kereskedelmi jogi igények szakértői kezekbe helyezése, a “jogi megfelelőség”, alapvető vállalati érdek és részvényesi elvárás.

Ügyköreink:

 • vállalkozási típusú ügyletek
  • vállalkozási szerződés, tervezési szerződés, kivitelezési szerződés, fuvarozási szerződés, utazási szerződés, mezőgazdasági vállalkozási szerződés, közszolgáltatási szerződés
 • megbízási típusú ügyletek
  • megbízási szerződés, bizományosi szerződés, közvetítői szerződés, szállítmányozási szerződés, bizalmi vagyonkezelői szerződés
 • tulajdonátruházási ügyletek
  • adásvétel, csere, elővásárlás, visszavásárlás, vételi és eladási jog, részletvétel, minta szerinti-, megtekintésre- és próbára vétel, fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele, mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvétel
 • bérleti-, haszonbérleti- és haszonkölcsön szerződések
 • forgalmazási és franchise szerződések
 • zálogjogi-, kezességi- és garanciaszerződések
 • a szerződés megkötése és teljesítése
 • a szerződés megerősítése és módosítása
 • a szerződés megszűnése és megszűntetése
 • engedményezés, jog- és szerződés átruházás, tartozás-átvállalás
 • szerződésszegés (késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság, lehetetlenülés)
 • érvénytelenség, hatálytalanság
 • tartozáselismerés, beszámítás
 • egyezség, elévülés
 • jogorvoslat