Könyvelés

Időszak jellege

 • folyamatos könyvelés
 • eseti/ időszaki könyvelés

Nyilvántartások

 • egyszeres könyvvitel, /pénzforgalmi szemléletű, pénztárfőkönyv, naplófőkönyv/.
 • bevételi nyilvántartás szerinti EVA könyvvitel
 • kettős könyvvitel

Feldolgozás

 • számviteli bizonylatok rendszerezése
 • adatrögzítés
 • archiválás

Beszámoló / adóbevallás

 • adóelszámolások
 • adóbevallások készítése gyakoriság szerint, benyújtás, önrevízió
 • éves és évközi beszámolók készítése /eredménykimutatás, mérleg, kiegészítő melléklet, kötelező mellékletek/, közzététele, e-beszámoló
 • éves jelentések készítése KSH részére
 • közhasznú jelentések
 • átalakulással kapcsolatos könyvelési feladatok, közbenső mérlegbeszámoló és adóbevallások elkészítése és benyújtása
 • megszüntetéssel kapcsolatos könyvelési feladatok, tevékenységet záró adóbevallások és zárómérlegek készítése, közzététel

Szabályzatok

 • számviteli politika kialakítása
 • könyvviteli szabályzatok elkészítése
 • számlarend kialakítása

e-ügyintézés

 • adófolyószámla kezelése, egyeztetése
 • adóigazolások e-ügyintézése a NAV rendszerében
 • ügyfélkapu létrehozása, kezelése
 • fizetési könnyítési kérelmek kezelése, elkészítése
 • adószám felfüggesztéssel kapcsolatos problémák eseti kezelése

adatszolgáltatás / előkészítés

 • adatszolgáltatás NAV eljárásokhoz
 • adatszolgáltatás bírósági eljárásokhoz
 • banki hitellel, pályázattal kapcsolatos előkészítés, adatszolgáltatás
 • pályázati projektek könyvviteli előkészítése, adatszolgáltatás
 • könyvvizsgálatra előkészítés, ehhez adatszolgáltatás