Családjog

A törvény védi a házasságot és a családot, a családi és az egyéni érdek összhangját biztosítva kell eljárni. A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. A házastársak a házasélet és a család ügyeiben egyenjogúak; jogaik és kötelezettségeik egyenlők. A családi jogviszonyokat méltányosan és az érdekei érvényesítésében gyengébb fél védelmét figyelembe véve kell rendezni.

Ügyköreink:

  • házassággal kapcsolatos aktusok
  • a házassági vagyonközösség
    • a házastársi közös vagyon és a különvagyon, a vagyontárgyak használata és kezelése, rendelkezés a közös vagyonnal, a vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása, házassági vagyonjogi szerződés
  • a lakáshasználat (előzetes) szerződéses rendezése
  • szülői felügyelet, kapcsolattartás
  • élettársi kapcsolat
  • gyámhatóság, gyámság
  • jogorvoslat