Ingatlan- és építési jog

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. Az eljárások jognyilatkozatokon, szerződéseken, szükség szerint műszaki dokumentáción alapulnak, amelyek elkészítése és az ügylet lebonyolítása szakszerű képviseletet igényel.

Társulásunk megbízási jogviszony keretében teljeskörűen lebonyolítja az ügylet jogi folyamatait, igénye szerint közreműködik a műszaki tervdokumentáció összeállításában és az építőiipari eljárásokban, valamint tanácsadásával segíti az akarat megvalósulását.

Tapasztalatunk átöleli a termőföld, a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, építmények, építési beruházások, ingatlan fejlesztési ügyletek teljeskörű jogi dokumentálását, a képviseleti feladatok ellátását.

Ügyköreink:

 • ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos ügyletek
  • adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, tartási és életjáradéki szerződés, elővásárlás és visszavásárlási jog, vételi és eladási jog, kisajátítási eljárás, árverési közreműködés, hozzáépítés, átépítés, beépítés, ráépítés, elbirtoklás
 • közös tulajdon és társasház ügyletek
  • közös tulajdonnal kapcsolatos eljárások, közös tulajdon megszűntetése, társasház alapítása használt vagy új építésű ingatlanon, társasház alapító okiratának a módosítása
 • a használattal kapcsolatos ügyletek
  • használati jog alapítása, földhasználat, haszonélvezet, szolgalom, közérdekű használat
 • zálogjogi ügyletek
  • jelzálogjogi szerződés és hitelbiztosítéki nyilvántartási eljárás
 • építőipari kivitelezési ügyletek
  • a beruházás méretéhez igazodó építőipari kivitelezési szerződések és mellékleteinek az elkészítése, a teljesítés folyamatának támogatása, az átadás-átvételi eljárások és elszámolások jogi biztosítása, teljesítésigazolási- és igazságügyi szakértői vélemény elkészítése iránti eljárás lefolytatása
 • telekalakítási engedélyezési eljárások
  • telekhatárrendezés, telekegyesítés, telekfelosztás, telekcsoport újraelosztása
 • termőfölddel kapcsolatos eljárások
  • művelési ág megváltoztatása, földminősítési eljárás, talajvédelmi hatósági eljárás, gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezési eljárása
 • építésügyi hatósági eljárások
  • szakhatósági közreműködés, kötelezési eljárás, építési engedélyezési eljárás, összevont engedélyezés és telepítési eljárás, használatbavételi-, fennmaradási-, bontási engedélyezési eljárás, engedély hatályának a meghosszabbítása, építésfelügyeleti hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás
 • ingatlanközvetítés
 • jogorvoslat