Portfólió- és követeléskezelés

A természetes- és jogi személyek üzletvitelük során ingó- és ingatlan vagyontárgyakat szereznek, azokkal gazdálkodnak. A portfólió méretétől függöen ezen eszközök nyilvántartása és kezelése szakembert igényel.

A gazdasági életben elvárható magatartás a vállalt fizetési határidők betartása, így a késedelembe esés joggal eredményez követelésbe sorolást. Ezen követelések felmérése, kategorizálása, rangsorolása és naprakész jogi intézése helyreállítja és fenntartja a fizetési fegyelmet.

Ügyköreink:

 • átvilágítás
  • természetes- és jogi személyek, telephelyek, tevékenységi körök, ügycsoportok, ügyletek
 • vagyonelemekkel kapcsolatos jogi feladatok
  • cégeljárás, ingó- és ingatlan jogügyletek, hatósági képviselet
 • követelés kezelése
  • ügyvédi felszólítás; részletfizetés, tartozásátvállalás; birtokbavételi eljárás; fizetési meghagyás; polgári peres eljárás; szerződést biztosító mellékkötelezettségek, kezesség, jelzálogjog érvényesítése; végrehajtási eljárás; felszámolási eljárás, büntető eljárás
 • követelés átruházása
  • engedményezés, követelés-adásvétel, faktoring, hitelbiztosítéki nyilvántartás