Büntetőjog

Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős ügydöntő határozata meg nem állapítja. A büntetőeljárásban tiszteletben kell tartani mindenkinek az emberi méltóságát és mindenki számára biztosítani kell a szabadsághoz és személyi biztonsághoz fűződő jogot.

A büntetőeljárásban a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt és törvényben meghatározottak szerint az eljárás alá vont jogi személy vesz részt.

Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd járhat el. A sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt helyett – ha e törvény nem ír elő személyes eljárási kötelezettséget – az általa vagy a törvényes képviselője által meghatalmazott képviselő is eljárhat.

Ügyköreink:

  • tényfeltárás
  • értékelés
  • tanácsadás
  • képviselet