Pénzügyi intézmények joga

Ha törvény másként nem rendelkezik, kizárólag a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB-nek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján kiadott engedélyével végezhető pénzügyi szolgáltatás, valamint kiegészítő pénzügyi szolgáltatás.

A pénzügyi szolgáltatási tevékenység csak a) jogszabálynak megfelelő számviteli rend, valamint nyilvántartási rend, b) a prudens működésnek megfelelő belső szabályzat, c) a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi feltételek, d) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség, helyiség, e) ellenőrzési eljárások és rendszerek, valamint – a kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozás kivételével – vagyonbiztosítás, f) a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv, valamint g) áttekinthető szervezeti felépítés (a továbbiakban együtt: személyi és tárgyi feltételek) megléte esetén kezdhető meg, illetve folytatható.

Pénzügyi szolgáltatást – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag pénzügyi intézmény végezhet. Pénzügyi intézmény a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás.

Ügyköreink:

 • hitel- és számlaszerződések
  • hitelszerződés, kölcsönszerződés, betétszerződés, folyószámla-szerződés, fizetésiszámla-szerződés, fizetési megbízási szerződés, faktoring szerződés, pénzügyi lízingszerződés,
 • engedélyezési eljárás
  • az induló tőke legkisebb összege, alapítási engedély iránti kérelem, evékenységi (működési) engedély iránti kérelem, Függő és független közvetítő engedélyezése, bejelentése, az alapszabály módosításának engedélyezése, átalakítás, egyesülés és szétválás engedélyezése, az engedély visszaadása, visszavonása
 • egyes tevékenységi, működési megfelelőség
  • személyi és tárgyi feltételek, kiszervezés, független közvetítő, függő közvetítő, egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatás
 • prudent működésre vonatkozó követelmények
 • tulajdonjog gyakorlásának szabályai, irányítás és ellenőrzés
 • országos betétbiztosítási alap
 • önkéntes betét- és intézménybiztosítás
 • ügyfélvédelem
 • pénzügyi intézmény jogutód nélküli megszűnése
 • jogorvoslat