Bérszámfejtés

Folyamatos

 • dolgozók be-, és kiléptetése, bejelentése
 • személyi nyilvántartások
 • eseti vagy rendszeres bérszámfejtés
 • bérfizetési jegyzékek, bérlisták, bérkimutatások készítése
 • havi járulékbevallások elkészítése, benyújtás a NAV felé
 • ügyfelek elektronikus értesítése az adó és járulék fizetési kötelezettségekről

Ügyintézés

 • TB ügyintézés
 • táppénzigénylések kezelése
 • családi támogatások ügyintézése

Igazolások

 • munkáltatói igazolás készítése
 • jövedelem igazolás készítése

Adatszolgáltatás / információ

 • kontroll adatszolgáltatás a NAV felé
 • bér adatok szolgáltatása bírósági eljárásokhoz
 • bér adatszolgáltatás megszüntetési és fizetésképtelenségi eljárásokhoz
 • egyéb munkaügyi információ nyújtása /bértámogatások, járulék kedvezmények/

Bérgarancia