Társasági jog

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.

Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható.

A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy.

Ügyvédi társulásunk a magán- és önkormányzati tulajdonban lévő kis-, közép- és nagyvállalatok, gazdálkodó szervezetek részére nyújt diverzifikált cégjogi szolgáltatást.

Ügyköreink:

 • cégalapítási és változásbejegyzési ügyletek
  • jogi személy alapítása, létesítő okiratának és mellékleteinek az elkészítése, létesítő okirat módosítása, jogi személy megszűnése jogutódlással és jogutód nélkül
 • társasági részesedés átruházása (betét, üzletrész, részvény)
 • tőkeemelése, tőkeleszállítás
 • szervezeti és működési szabályozó eszközök, szabályzatok
 • átalakulás, egyesülés, szétválás
  • formaváltás, összeolvadás, beolvadás, különválás, kiválás
 • kisebbségvédelem, befolyásszerzés, felvásárlás
 • kooperációs társaság, elismert vállalatcsoport
 • engedélyezési eljárások, egyszerűsített cégeljárás
 • cégbejegyzési- és változásbejegyzési eljárások
 • a cég székhelye, telephelye, fióktelepe változásának bejegyzésére irányuló eljárás
 • tagváltozás bejegyzése iránti eljárás
 • üzletrészt terhelő zálogjog bejegyzése, illetve törlése
 • a jogutód nélküli megszűnés bejegyzése iránti eljárás
 • a gazdasági társaság és a szövetkezet tagjainak kizárása iránti per
 • vezető tisztségviselők felelőssége
 • törvényességi felügyeleti eljárás
 • végelszámolás, felszámolás, csődeljárás
 • kényszertörlési eljárás
 • vagyonrendezési eljárás
 • jogorvoslat