Közbeszerzési eljárások

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni.

A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet. Az eljárás során a közbeszerzési-, a jogi-, a műszaki- és a pénzügyi szakértelem kötelező és szoros együttműködésük szükséges.

Társulásunk, mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldal részére nyújt jogi- és közbeszerzési támogatást, egyrészről a beszerzési folyamatok tervezéséhez, a beszerzési- és a közbeszerzési eljárások lebonyolításához, másrészről az ajánlat benyújtásához és az ajánlattételi-, bírálati- és eljárást lezáró szakasz során szükséges eljárási cselekmények viteléhez.

Ügyköreink:

 • a beszerzés személyi és tárgyi hatályának a vizsgálata
  • a gazdasági szereplő, a beszerzés tárgyának és a kivételi körnek a vizsgálata; az értékhatár, becsült érték tisztázása; alkalmazandó eljárásrend kialakítása
 • az eljárás szakaszai
  • előkészítő szakasz, (részvételi szakasz), ajánlattételi szakasz, bírálati szakasz, eljárást lezáró szakasz, szerződésmódosítás
 • közbeszerzési eljárások
  • nyílt közbeszerzési eljárás
  • meghívásos közbeszerzési eljárás
  • Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
  • Kbt. 113. §-a szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás
  • Kbt. 113. §-a szerinti meghívásos közbeszerzési eljárás
  • Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
  • Kbt. 115. §-a szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás
  • hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás
  • hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
  • innovációs partnerség
  • versenypárbeszéd
 • többváltozatú és részekre történő ajánlattétel
 • a közbeszerzési dokumentumok
 • kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás, a felhívás tartalmának a módosítása, hirdetmény
 • a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolása
 • a közbeszerzési szerződés és mellékletei
  • szerződéstervezet, szerződéskötés, a szerződés biztosítékai, a szerződés teljesítése, szerződésmódosítás iránti eljárás
 • sajátos beszerzési módszerek, koncesszió
  • keretmegállapodások, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés, elektronikus katalógusok, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió
 • a közös közbeszerzési eljárás, központosított közbeszerzés
 • előzetes vitarendezés, jogorvoslat