Kártérítési- és biztosítási jog

Az életviszonyok része, hogy alkalmanként kárt szenvedünk el, esetleg kárt okozunk. A kár bekövetkezhet természeti esemény útján, előállhat amortizáció eredményeként és okozhatja azt szándékos, gondatlan, vagy vétlen magatartás. A kárért való helytállás jogilag szabályozott életviszony, illetve a káresemény eshetőlegességére tekintettel előre is felkészülhetünk a nem várt eseményre.

A biztosítási szerződés alapján a biztosítóval szerződő fél díj fizetésére köteles, a biztosító pedig köteles a szerződésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni.

Az ügyletek során optimalizálható a kockázat az okiratok megfelelőségével, biztosítéki szerződés vagy szerződéses rendelkezés beépítésével, valamint egyéb jogi eszköz igénybevétele útján.

Ügyköreink:

 • felelősség szerződésen kívül okozott károkért
  • általános kárfelelősség, felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért, felelősség más személy által okozott kárért, felelősség vétőképtelen személy károkozásáért, felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért, a termékfelelősség, felelősség az épületkárokért, felelősség az állatok károkozásáért
 • felelősség szerződésszegéssel okozott károkért
  • szerződésszegés és jogkövetkezméyei, a kártérítés módja és mértéke, felelősség a teljesítés során okozott károkért, kártérítés ingyenes szerződéseknél, a közreműködőért való felelősség, fedezeti szerződés
 • kártalanítás jogszerű károkozásért
 • sérelemdíj, utaló magatartás
 • biztosítéki szerződések
 • biztosítási szerződések
  • kárbiztosítás, felelősségbiztosítás, összegbiztosítás, életbiztosítás, balesetbiztosítás, egészségbiztosítás
 • kárügyintézés, kárrendezés