Hagyatéki eljárás

április 8, 2013

A hagyatéki eljárást le kell folytatni, amennyiben az elhunyt után ingatlan, vagy leltározás alá eső ingóvagyon maradt.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény értelmében minden haláleset után hivatalból meg kell hallgatni az elhunyt vér szerinti rokonait, hozzátartozóit, feltételezhető örököseit, illetve azt, aki ezen adatokról hatóságunkat tájékoztatni tudja az elhunyt hagyatékával kapcsolatban.

A hagyatéki eljárást le kell folytatni, amennyiben az elhunyt után ingatlan, vagy leltározás alá eső ingóvagyon maradt. Nemleges nyilatkozattétel esetén eljárás nem indul.

Hagyatéki eljárásban az elhunyt állandó lakóhelye szerinti jegyző illetékes.

Ügymenet:

1., A halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányát, a halálesetet anyakönyvező anyakönyvvezető, az elhunyt lakóhelye szerint illetékes jegyzőjének megküldi.

2., A halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozó írásban megkeresésre kerül, a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges nyilatkozattételre.

A hagyatéki leltár felvételéhez az alábbi okmányokat kell bemutatni:

Halotti anyakönyvi kivonatot /másolat is elfogadható/,
Ingatlanvagyon esetén, amennyiben rendelkezésére áll, egy régi tulajdoni lap másolatot, vagy bármilyen iratot, amely az ingatlan adatait (helyrajzszám) tartalmazza.
Nyugdíjszelvényt /ha az elhunyt nyugdíjas volt/,
Életbiztosítási kötvényt,
Gépjármű, utánfutó forgalmi engedélyét,
Kárpótlási jegyet, vagyonjegyet, részjegyet, részvényt vagy bármilyen értékpapírt, amely az elhunyt személy nevére szól,
Pénzintézetnél vezetett számla (pl.: lakossági folyószámla, betéti számla, devizaszámla stb.) utolsó havi számlakivonatát,
Fenntartásos betétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv stb.
Írásbeli végrendelet
Temetési számlákat,
Társasági szerződés fénymásolatát vagy bírósági cégbejegyzés fénymásolatát /abban az esetben, ha az elhunyt személy társas vállalkozás tagja volt/
Törvényes örökösök adatait /név /születés és házassági név/ pontos születési adat, anyja neve, utolsó lakóhelyének címe./

3., Szükség esetén a Társhatóságok

Járási Földhivatal az ingatlan tulajdon pontosítása érdekében,
Polgármesteri Hivatalok az ingatlanok adó- és értékbizonyítvány bekérése miatt megkeresésre kerülnek.

4., A megkért iratok beérkezése után a hagyatéki leltár kitöltésre, majd az illetékes közjegyzőnek a mellékletekkel együtt áttételre kerül.

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárás bárki által, bármikor kezdeményezhető, elévülési ideje nincs.

forrás: 

http://www.gyongyos.hu/altalanos-igazgatas/769-hagyateki-eljaras