Az Szja. tv. 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a kapott vagyoni értéket, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni.
E bekezdés alapján nem minősül bevételnek bérbeadás esetén a kaució összege az átadás időpontjában, mivel a bérbeadó a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles azt a bérlő részére visszaadni. Abban az esetben azonban, ha a kaució azt a célt szolgálja, hogy a bérbeadónak legyen olyan biztosítéka, melyből közvetlenül kielégítheti a bérlő által nem rendezett követeléseket és emiatt a kauciót nem adja vissza a bérlőnek, akkor ez az összeg a bérbeadó magánszemély önálló tevékenységéből származó bevételének minősül a bérleti jogviszony megszűnésekor.

[2019/27. Adózási kérdés]

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-628/2019.; AVÉ 2019/6.]