http://ckk.cegkozlony.hu

http://ckk.cegkozlony.hu/kezikonyv.pdf

Ismertető

A cégek közvetlen közleményei új eljárással kerülnek a Cégközlönyben közzétételre. A közzétételhez szükséges eljárást a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet elektronikus útra tereli.

A közzétételre való megküldés folyamata a megrendelők oldalán nem tekinthető bonyolultabbnak egy normál elektronikus felületen való ügyintézésnél, elektronikus aláírás használata nem szükséges. A közzététellel összefüggő változások az alábbiak szerint foglalhatóak össze, annak előrebocsátása mellett, hogy a Cégközlöny honlapján részletes felhasználói tájékoztatás ismerhető meg.

1. Közvetlen közleménynek minősül, ha a Cégközlönyben való közzétételre törvény a céget vagy a szervezetet – előre meghatározott tartalommal – közvetlenül kötelezi. Ilyen közlemény különösen a cégek társaságjogi közleményei (tőkeváltozás, átalakulás, egyesülés, szétválás stb.), a felszámolási eljárásban az árverési és pályázati hirdetmény és az egyszerűsített végelszámolási közlemény.

2. A közlemény szövegét a Cégközlöny honlapjáról elérhető, erre a célra létrehozott elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik meg.( http://ckk.cegkozlony.hu/ )

A Cégközlöny elektronikus kommunikációs felületének használatához regisztráció, és azt követően felhasználónév és jelszó használata szükséges. Az egyszerűsített végelszámolási közleményeket kivéve, a cégeljárásban felhasználandó közleményeket a cég csak jogi képviselő útján küldheti meg. (Természetesen a jogi képviselő bármilyen közleményt küldhet, így az egyszerűsített végelszámolási közleményt is.)

A közlemény szövegének mellékletként történő csatolására csak kivételes esetben kerülhet sor, ha annak terjedelme miatt az erre szolgáló szövegdobozba beillesztésre nincs mód. Mellékletként csatolható az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemény részét képező számviteli törvény szerinti nyitó és záró mérleg, azonban ebben az esetben is biztosítani szükséges, hogy annak formátuma is alkalmas legyen a közzétételhez szükséges szerkesztésre (így különösen képformátum nem megengedett). A közlemény megküldésekor mellékelni kell a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását. A közlemény megküldéséről (sikeres feltöltéséről) a megrendelő automatikus üzenetet kap a megadott email-címére.

3. A közzétételre megküldött közlemény hibájáról a beküldő figyelmeztetést kap. A megküldött közlemény módosítását (kijavítását, kiegészítését) a megrendelő a közlemény megküldésétől számított második munkanap 12 órájáig kérheti. Ezt követően a korábban megküldött közlemény tartalmát módosítani már nem lehet, az az eredeti tartalommal jelenik meg.

A figyelmeztetést követően a javított közlemény és a kijavító közlemény megküldése is a kommunikációs felületen történhet. A már megjelent, vagy a már nem módosítható (2 napon túli) közlemény visszavonására nincs mód, és nem lehet a közlemény visszavonásáról sem közleményt közzétenni.

4. A Cégközlöny a közlemény megjelenéséről a megrendelőt a közlemény levonatának elektronikus megküldésével értesíti.

Jogszabályi háttér

Cégközlöny közvetlen közlemények közzétételét támogató informatikai rendszert látja. A rendszert csak regisztrált felhasználók használhatják.
A használathoz kérjük jelentkezzen be!

forrás: http://ckk.cegkozlony.hu