A budapesti kerületi földhivatalok ügyfélszolgálatain igénybe vehető iratbetekintés és iratmásolat szolgáltatással kapcsolatban a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala tájékoztatta a Budapesti Ügyvédi Kamarát.

Eszerint az ügymenet további gyorsítása érdekében az iratbetekintés és iratmásolat iránti kérelmek benyújtását, valamint az időpont egyeztetést elektronikus úton is lehetővé tette a Hivatal. A jogi képviselők kérelmeiket a jövőben az alábbi e-mail címekre is megküldhetik: iratmasolat1@takarnet.hu (Budapesti 1. Számú Földhivatal kezelésében lévő iratok), iratmasolat2@takarnet.hu (Budapesti 2. Számú Földhivatal kezelésében lévő iratok). A kérelemben pontosan meg kell jelölni az érintett ingatlan helyrajzi számát, az ügyiratszámot, valamint azt, hogy az egész iratanyagról, vagy annak egy részéről kérnek másolatot. A kérelem mellé szükséges csatolni a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok másolatát, amelyeket az átvételkor eredetben is be kell mutatni. Az iratbetekintés, valamint az elkészült iratmásolatok átvételének időpontjáról a kerületi földhivatalok elektronikus úton értesítik az ügyfeleket.

A Hivatal weboldalán az alábbi két linken részletes tájékoztató olvasható, mely tartalmazza, hogy az egyes iratok melyik földhivatal kezelésében érhetők el:
http://fovaros.foldhivatal.hu/content/view/130/219/
http://fovaros.foldhivatal.hu/content/view/131/221/

forrás: BÜK hírlevél