Ügyvédi megbízás

Ügyvédi irodánk természetes személyek és gazdálkodó szervezetek részére nyújt szolgáltatást a polgári, a közigazgatási és a büntetőjog terültén.Társulásunk szigorú ügyvédi titoktartás és lojalitás mellett, a megbízó közvetlen és közvetett érdekinek megfelelően látja el a megbízásokat – igénybevéve a képviselet és érdekérvényesítés jogilag megengedett eszközeit.

A megbízási díj, mint ellenszolgáltatás, igazodik a feladat típusához és a munka mennyiségéhez. A megbízási díj a felek szabad megállapodásának a tárgya, az meghatározható az ügyérték %-ában, átalánydíj formájában, fix díjban vagy óradíjban, illetve egyedi díjszabással.

Kérjük, tekintse át szakterületeinket és ügyköreinket.

JÁSZBERÉNYI & MECSEKY Ügyvédi Társulás

3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 5. fsz. 6.