Öröklési jog

Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre. Az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg. Az örökös az öröklés megnyílásával a hagyatékot vagy annak neki jutó részét vagy meghatározott tárgyát – elfogadás vagy bármely más jogcselekmény nélkül – megszerzi. Örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg.

Ügyvédeink az alábbi ügykörökben nyújtanak tanácsadást, készítenek okiratokat és látnak el jogi képviseletet.

Ügyköreink:

 • az öröklés, az öröklési igény, az öröklés jogcímei
 • végintézkedésen alapuló öröklés
  • a végrendelet fajtái, érvényességi feltételei, értelmezése; a végrendelet tartalma; a végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága;
 • öröklési szerződés
 • halál esetére szóló ajándékozás
 • rendelkezés várt örökségről
 • kötelesrész
  • jogosultság a kötelesrészre, a kötelesrész kielégítése
 • az öröklés joghatásai
  • az örökség megszerzése, az örökös jogállása, hagyatéki tartozás és kielégítésük
 • tartási és életjáradéki szerződés
 • holtnak nyilvánítás