CIVIL SZFÉRA

civil szféra

Civil szervezetek NÉVJEGYZÉKE (birosag.hu)

Bírósági NYOMTATVÁNYOK:

Új eljárás szerint (e-civil eljárás)

Okirat sablonok

Példak-közfeladatokra

 

NONPROFIT.HU / CIVIL INFORMÁCIÓS PORTÁL / ADHAT.HU

 1. Alkalmazott jogszabályok

  Alkalmazott jogszabályok:

  • • a Polgári Törvénykönyvről szóló

  1959. évi IV. törvény

  • • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

  2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)

  • • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló

  2011. évi CLXXXI. törvény

  • • a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló

  350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (Civil Kmr.)

  • • A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

  224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

  • • ϖ a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

  1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.)

  • • ϖ az általános forgalmi adóról szóló

  2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)

  • • ϖ társasági adóról és az osztalékadóról szóló

  1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.)

  • • ϖ a személyi jövedelemadóról szóló

  1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.)

  • • ϖ  a számvitelről szóló

  2000. évi C. törvény

 2. Civil eljárás a mindennapokban

  Alapítás, Nyilvántartásba vétel, Változásbejegyzési eljárás, Átalakulás, Jogorvoslatok, Törvényességi ellenőrzési eljárások, Megszüntetési eljárások (végelszámolás-, csőd-, felszámolás-, törlési eljárások), Közhasznú átalakulás, Szövetségi ügyvitel

  Egyesület, Alapítvány, Szövetség, Szakszövetség, Speciális jogalanyok

 3. Hasznos Információk

  _Hasznos Információk: http://mvitel.hu/szolgáltatás/civil-szfera/

  /Örömünkre vagy sem, de a 2011. évi törvényalkotás új jogi környezetbe helyezte a civil szférát.. Reményünket fejezzük ki, hogy a kezdeti nehezségek ellenére – két évtired után -,

“Együtt, társadalom-formáló erő lehetünk.”