forrás: www.buk.hu

Elektronikus ügyintézés a bíróságon
2013. október 08.

A Cstv. 6. § (5) bekezdése szerint 2014. július 1-jétől a felszámolási eljárás iránti kérelmet elektronikus úton lehet előterjeszteni. Természetes személyek esetén a beadványokat és más hivatalos iratokat papír alapon is be lehet nyújtani, illetve kézbesíteni. A Cstv. 7. § (5) bekezdése szerint a csődeljárás iránti kérelmet meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amely 2014. július 1-jétől kizárólag elektronikus nyomtatvány lehet.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) szerint 2014. július 1. napjától vehető igénybe az elektronikus eljárás. Az elektronikus utat bizonyos szervezetek számára kötelező (a jogi képviselővel eljáró szervezetek, közhasznú szervezetek, a Cnytv. 8. § (1) bekezdésében felsorolt szervezetek), de opcionálisan is igénybe vehető.

Bevezetik az ún. egyszerűsített nyilvántartásba vételi/változásbejegyzési eljárást is, melynek révén – a jogszabállyal rendszeresített mintaokiratok igénybevétele esetén – az ügyintézési határidő 15 napra rövidül.

Az eljárások gyorsítása érdekében közel 200 darab formalizált kérelem, elektronikus űrlap készült el.