1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat

az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről

A „Földet a gazdáknak!” Program keretében és az egyes állami földterületek értékesítésével kapcsolatos szabályozásnak megfelelően az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) kedvezményesen elérhető földvásárlási hitelterméket dolgozott ki a helyben lakó, magyar állampolgárságú, élethivatásszerűen a földműveléssel foglalkozó gazdák számára. Általános érvényű vállalkozás- és gazdaságfejlesztési kötelezettségei és törekvései alapján az MFB Zrt. megbízható, hosszú távra tervezhető, a gazdák számára előnyös pénzügyi finanszírozási lehetőséget nyújt az érintett állami földek megvásárlásához. Az MFB Zrt. által nyújtott hitel célja, hogy minden arra jogosult gazda megkülönböztetésmentes módon, egyenlő eséllyel indulhasson a vidék megerősítése, a magyar agrárium stratégiai szerepének és versenyképességének növelése, a hazai családi gazdaságokra építő birtokrendszer helyzetének javítása érdekében életre hívott állami földvásárlási programban.

1. A fentiek érdekében a Kormány

1.1. egyetért azzal, hogy az MFB Zrt. 2016. december 31-ig történő hitelszerződés-kötési lehetőség biztosításával, 150 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az MFB Földvásárlási Hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram)

a) földműves őstermelők és

b) földműves egyéni vállalkozók

számára, maximum 20 éves lejárattal, a futamidő első 10 évében a Magyar Nemzeti Bank által elindított Növekedési Hitelprogram második szakaszában igénybe vehető forrás felhasználásával fix 1,95%/év kamatozással, a futamidő második 10 évében az elérhető legmagasabb kamattámogatás mellett, az állam visszavásárlási joga és jelzálogjog, valamint az ezekhez kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom mint biztosíték kikötése mellett, minimum 3 millió forint összegű és maximum 300 millió forint összegű hitelösszeggel, amely a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján a nyertes árverező által árverésen megvásárolt földrészlet vételárának megfizetésére használható fel;

1.2. egyetért azzal, hogy amennyiben a hitelfelvevő a megvásárolni kívánt földrészlet haszonbérlője, vagy a földrészletre vonatkozó megkötött jövőbeni haszonbérleti szerződéssel, illetve a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti megbízási szerződéssel rendelkezik, akkor a Hitelprogram keretében a hitelfelvételhez szükséges saját erő mértéke a földrészlet vételárának 10%-a, minden más esetben a vételár 20%-a;

1.3. egyetért azzal, hogy a Hitelprogram keretében benyújtott hitelkérelmek elbírálása során az MFB Zrt. egyszerűsített adósminősítést alkalmazzon;

1.4. egyetért azzal, hogy a Hitelprogram közvetítését a Budapest Bank Zrt. mint kiemelt pénzügyi közvetítő végezze;

1.5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az MFB Zrt. útján gondoskodjon a Hitelprogram meghirdetéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzététele napján 15 órakor lép hatályba.