1.1. A közcélú adomány nem minősül ellenérték fejében teljesített termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának és ezáltal áfa-mentességet élvez.

ÁFA tv.:

11. § (3) Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek

a) a közcélú adomány,

b) ha az adóalany – vállalkozásának céljára tekintettel – más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket.

14. § (3) Nem minősül ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adományozás.

1.2. Továbbá speciális rendelkezéseket tartalmaz a 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi illetőségű adományozót és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelő igazolási kötelezettségekről, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek kötelező adattartalmáról és az utólagos általános forgalmi adóvisszatérítés egyes eljárási szabályairól