Az Országgyűlés 2015. szeptember 22-i ülésnapján új közbszerzési törvényt (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény) fogadott el, amely néhány eltéréssel 2015. november 1. napján lép hatályba.

A törvény a hatálybalépésről az alábbiak szerint rendelkezik:

196. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 31. § (5) bekezdése és a 32. § (3) bekezdése 2016. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 40. § 2017. február 1-jén lép hatályba.

“31. § (5) A központosított közbeszerzési eljárásokat elektronikus úton kell megvalósítani.

32. § (3) A központosított közbeszerzési eljárásokat elektronikus úton kell megvalósítani.

40. § (1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési alkalmazás igénybevételével kell lebonyolítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint igénybe vételének feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.”