forrás: nonprofit.hu

frissült

2013. április 18.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján a közleményt a kedvezményezettnek legkésőbb 2013. május 31-ig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A 11KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság

  • a 2007- 2010. adóévre benyújtott, érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig kiutalt a kedvezményezett részére, illetve amelyet,
  • a kedvezményezett a hibátlan 10KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett fel.

A közleményt abban az esetben is be kell nyújtania a kedvezményezettnek, ha a 2011. évben nem utalt ki részére szja 1 %-os összeget az állami adóhatóság, azonban a 10KOZ számú közleményében tartalékolt összeget tüntetett fel, amelyet a tárgyévben (2012-ben) használt fel, vagy tovább kívánja tartalékolni, illetve a 10KOZ számú közleményének C4 sorában továbbtartalékolt összeget tüntetett fel és azt a tárgyévben (2012-ben) felhasználni nem tudta.

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli, a jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli.

Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie 2013. május 31-ig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.

Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapítja, hogy az Szf. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett a benyújtásra nyitva álló határidőben jelen közleményt nem nyújtotta be, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből. Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Szf. törvény 7. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből, valamint rendelkezik a kiutalt összegnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírása szerinti elévülési időn belüli visszafizetéséről.

A „11KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról letölthető, az elérési útvonala:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto
programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/11koz.html

forrás: nav.gov.hu