44/2011. Számviteli kérdés

Gazdálkodó szervezetként kötelező-e pénzforgalmi számlát nyitni? Ha igen, akkor mely jogszabály rendelkezései kötelezik erre?

A gazdálkodó szervezetek pénzforgalmi számlanyitásáról az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2009. november 1-jétől hatályos 14. §-a (1) bekezdésének i) pontja rendelkezik, amely kimondja, hogy „az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban vagy e törvényben előírt pénzforgalmi számlanyitásra.” Az Art. 38. §-ának (2)-(3) bekezdései rendelkeznek arról, hogy belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie; továbbá a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani s ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni.

A hivatkozott jogszabály értelmében tehát a belföldi jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az áfafizetésre kötelezett magánszemély is köteles pénzforgalmi számlát nyitni. Az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni. A pénz-forgalmi számlanyitásra kötelezett adózó köteles – a készpénzben teljesíthető kifizetések céljára szolgáló pénzeszközei kivételével – pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán bonyolítani és ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni.

[2003. évi XCII. törvény 14. § (1) i), 38. § (2)-(3)]