“A 2014. évi LXXIII. törvény lehetőséget nyújt elektronikus benyújtás esetén az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus fizetésére.

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket, a kifogás tételes illetékét és a közzétételi költségtérítést a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni. Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének módjával összefüggő tájékoztatás a birosag.hu honlapon került közzétételre (a csőd- és felszámolási eljárással kapcsolatban: http://birosag.hu/allampolgaroknak/csod-es-felszamolasi-eljarasok/i-fizetes).

A fizetési felület előnye, hogy nem szükséges megvárni a banki tranzakció teljes megtörténtét, a bankszámla terhelésével a pénzügyi szolgáltató már kiadja a fizetés visszavonhatatlan megindítására vonatkozó ígérvényt, az ún. “fizetési ígérvényt”.

Az IM a https://fizetes.kim.gov.hu honlapon lehetővé teszi, hogy a befizetésre az EFER segítségével, bankkártyával kerülhessen sor. Ebben az esetben az ügyfél a fizetést követően haladéktalanul hozzájuthat a fizetés megtörténtét igazoló fizetési ígérvényhez, amelyet a benyújtás során azonnal mellékelni tud.

A rendszer csőd- és felszámolási eljárásokban történő működéséről részletes tájékoztatás a

http://birosag.hu/allampolgaroknak/csod-es-felszamolasi-eljarasok/altalanos-tudnivalok

és a

https://fizetes.kim.gov.hu/Home/Tajekoztato címen érhető el.”

forrás: Budapesti Ügyvédi Kamara hírlevele