BÜK Hírek://

forrás: www.bpbar.hu

Forradalmi változásokat hozott az építésügyi lánctartozások megakadályozásáról szóló törvény – a perre de facto ügyvédkényszer lesz
2013. április 17.

A törvény  létrehozza a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet („TSzSz”). A TSzSz a fő- és alvállalkozók általi teljesítést egy vizsgálatot követően igazolja, ha azt a megrendelő nem vagy nem megfelelően tette meg. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett fog működni és tagjai igazságügyi szakértők. Ha a szakvélemény szerint nem indokolt, akkor a szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem teljesíthetőek. A TSzSz a teljesítéssel érintett ingatlanokba – végső soron akár rendőri segítséggel is – beléphet.
A TSzSz szakvéleményének csatolásával, kizárólag elektronikusan lefolytatható per indítható. A határidők rövidítettek, kevésbé szigorú feltételek mellett van lehetőség ideiglenes vagy – az elsőfokú ítéletet követően – biztosítási intézkedésre.

Módosul a Ptk.-ban a pénztartozás teljesítése és a késedelmi kamat szabálya. Ez már nemcsak az építőipari szektort érinti, hanem minden polgári jogviszonyt. Egy új diszpozitív szabály szerint a pénztartozás teljesítésének határideje 30 nap, míg a 60 napon túli határidő tisztességtelensége (így érvénytelensége) mellett megdönthető vélelem van.
A késedelmi kamat számítás bázisnapja – a megelőző naptári félév utolsó napja helyett – a késedelemmel érintett naptári félév első napja lesz, míg gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamatláb megállapításához a jegybanki alapkamathoz – az eddigi hét százalék helyett – nyolc százalékot kell hozzáadni. Végezetül a Ptk. az ún. szerződő hatóság új fogalmával bővül (tulajdonképpen a közbeszerzési ajánlatkérők köre), amelyekre eltérő szabályokat állapít meg.