“2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel a mező- és erdőgazdasági földekre alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya Magyar Ügyvédi Kamarához eljuttatott tájékoztatója szerint a törlésre az összes élő, földet érintő haszonélvezeti bejegyzés ingatlanügyi hatóság által történő leválogatását követően, a jogi személyek esetében minden további felhívás nélkül, a természetes személyek esetében pedig az erre rendszeresített, a földhivatalok által 2014. október 31-éig kiküldendő formanyomtatványon megtett, a közeli hozzátartozói viszony fennállásáról szóló nemleges nyilatkozat alapján, a nyilatkozattételre biztosított jogvesztő határidő (2014. december 31.) leteltét követően, legkésőbb 2015. július 31. napjáig hivatalból kerül sor .

A nyilatkozatot, melynek formanyomtatványát a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inytv. vhr.) módosításával a földművelésügyi miniszter fogja rendszeresíteni, a jogosultnak a felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül kell megtennie; valóságtartalmát a földhivatalok az anyakönyvvezető megkeresésével ellenőrzik. A határidő esetleges elmulasztása miatt legkésőbb 2014. december 31. napjáig lehet majd igazolással élni, illetve a mulasztást pótolni, ezt követően a földhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból dönt a törlésről.”

forras: ugyvedvilag.hu

Teljes cikk:

http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/szakma/fm-tajekoztato-az-ex-lege-megszunt-haszonelvezeti-jogok-torleserol

#

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala egyszerűsített tájékoztatója itt olvasható.