Transzferár nyilvántartások

november 30, 2014

A kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árakra (transzferárakra) vonatkozó szabályozást az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 18.§. tartalmazza (Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása).

Főszabályként amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó az adózás előtti eredményét módosítja (növeli vagy csökkenti).

Teljes cikk: http://ado.hu/rovatok/ado/transzferar-nyilvantartasok-mielott-jonne-a-nav

forrás: ado.hu