forrás: www.bpbar.hu 2014. május 21. Ingatlanügyleteknél az ügyvédek általában eddig megelégedtek az eladó által kiadott szavatossági nyilatkozatokkal. Nem kértek hatósági igazolásokat arról, hogy ki lakik az ingatlanban, milyen szervezetek vannak oda bejelentve. Az új Ptk-nak a Csjt-ben elrejtett egyik szabálya azonban egy olyan, ingatlan-nyilvántartáson kívüli jogot hozott létre, amely – még az eladó jóhiszeműsége esetén.. read more →

Földhasználati bejelentést kell tenniük szeptember 30-ig azoknak a földhasználóknak, akik 2012. december 31-ig a földrészletek számától függetlenül egy hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld használatát már megkezdték – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a termőföldről szóló törvény június 30-tól hatályos rendelkezéseire utalva. A VM felhívja a figyelmet, hogy a jelzett határidőig tehetnek eleget azonosító adatközlési.. read more →

  read more →

forrás: www.agrarkamara.hu A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára az új Agrárkamarában. Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. (Az agrárgazdasági tevékenységek részletes listáját a törvény mellékletei tartalmazzák, illetve ide kattintva is.. read more →

  • 1 oldal
    1 oldal
  • 2. oldal
    2. oldal
  • Értékesítési betétlap
    Értékesítési betétlap

  1_Őstermelői igazolvány   228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet  a mezőgazdasági őstermelői igazolványról Nyomtatványok Az őstermelői igazolványt a területileg illetékes kormányhivatal falugazdászánál lehet kiváltani a http://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek oldalon, a megye kiválasztását követően az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság elérhetőségei címszó alatt. Illetékmentességi feltétel: 26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól: p) termőföldnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által.. read more →

forrás: pszaf.hu / mti.hu A PSZÁF tájékoztatása szerint: “A dunai árhullám által okozott rendkívüli árvízi helyzet következtében a lakott területeket is elöntő víz sok ingatlanban okozott kárt. Amennyiben rendelkezünk lakásbiztosítással, minél hamarabb jelentsük be a biztosítónál kárunkat, hogy anyagi segítséget kaphassunk a helyreállításban. Fontos, hogy a kárszakértő megérkezéséig dokumentáljuk, és lehetőleg fotóval, videóval rögzítsük a.. read more →

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet   read more →

BÜK Hírek:// forrás: www.bpbar.hu Forradalmi változásokat hozott az építésügyi lánctartozások megakadályozásáról szóló törvény – a perre de facto ügyvédkényszer lesz 2013. április 17. A törvény  létrehozza a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet („TSzSz”). A TSzSz a fő- és alvállalkozók általi teljesítést egy vizsgálatot követően igazolja, ha azt a megrendelő nem vagy nem megfelelően tette meg. A Magyar Kereskedelmi.. read more →

forrás: www.foldhivatal.hu » Földhivatal.hu/Földhasználati nyilvántartás » Földhivatal.hu/Földhasználati nyilvántartás változások “2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII.13.).. read more →

A Termőföld átruházáshoz kapcsolódó kifüggesztés szabályszerűségének vizsgálandó, illetve nem vizsgálandó elemei forrás: BÜK hírlevél read more →