forrás: www.bpbar.hu

2014. május 30.

A kollégák jelzései alapján a kamarai kapcsolattartók soron kívül konzultáltak a Fővárosi Cégbíróság vezetőivel és ennek alapján az alábbi tájékoztatást adták:

1.) A közkereseti és a betéti társaság vezető tisztségviselője is immár ügyvezetőként látja el feladatait. Ezért amennyiben ilyen cégformájú társaságok esetén – a 13-as rovatot egyébként nem érintő – változásbejegyzési kérelmet terjesztünk elő, ne feledkezzünk meg e rovat módosításáról sem. Ilyenkor a korábbi bejegyzés törlését kérve, a soron következő rovatszám alatt a képviseletre jogosult tisztségeként már az “ügyvezető”-t kell beikszelni.

2.) A társasági szerződésnek nem kötelező tartalmi eleme, hogy az ügyvezető e tisztséget milyen jogviszonyban látja el. Szerződésminta alkalmazása esetén viszont a mintákban meg kell jelölni, hogy a vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja-e el. Ha nem szerződésmintát alkalmazunk, akkor dönthetünk úgy, hogy a létesítő okiratban nem rendelkezünk erről a kérdésről. Ha azonban rendelkezünk, akkor a szerződésmintával egyezően meg kell jelölni, hogy a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll-e. A cégbíróság álláspontja szerint a társasági szerződés nem hagyhatja nyitva ezt a kérdés olyan rendelkezéssel, amely mindkét lehetőséget tartalmazza, tehát a nem fogadható el olyan rendelkezés, mely szerint: “Az ügyvezető a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja el.”

3.) A Ptk. 3:102. § (2) bekezdése nem kógens szabály, ezért továbbra sincs akadálya annak, hogy a társasági szerződés felhatalmazza a társaság ügyvezetését a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság – főtevékenységnek nem minősülő – tevékenységi körének megváltoztatására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítására.